Visit Ljubuski Logo

Poziv za sve iznajmljivače na području Grada Ljubuškog

Turistička zajednica Grada Ljubuškog poziva sve iznajmljivače na korištenje softwarea za prijavu i odjavu gostiju e-prijava koji smo osigurali za sve iznajmljivače na području Grada Ljubuškog s ciljem olakšanja i digitaliziranja cijelog procesa prijave i odjave turista u našoj destinaciji.

Budući da se veliki broj smještajnih jedinica oglašava u komercijalne, turističke svrhe na raznim web platformama a ne koristi digitalnu aplikaciju za prijavu i odjavu turista dužni smo ovim putem pozvati iznajmljivače da nam temeljem Zakona o turizmu ŽZH NN XXIV broj 20. od 30 kolovoza 2019. i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca prijave boravka turista koji koriste usluge noćenja u smještajnim objektima, te sadržaju i načinu vođenja evidencije o boravku turista u smještajnim objektima NN XXV broj 1. od 15. siječnja 2020. dostave potrebnu dokumentaciju kako bismo ih mogli uvesti u sustav elektronskog vođenja evidencije turista na području Grada Ljubuškog.

U procesu smo izrade registra prijavljenih smještajnih subjekata u sustavu koji ćemo objaviti pred sami početak turističke sezone kao i rezultate ostvarenih noćenja i dolazaka turista na kraju godine. Nadamo se da ćemo zajedno iz dana u dan svjedočiti sve boljim rezultatima i razvoju Ljubuškog kao prepoznatljive turističke destinacije.

Možete nas kontaktirati na mail info@visitljubuski.com ili na telefon 063152623.

25. Ljubuški karneval

25. Ljubuški karneval

Najveselija i najstarija ljubuška manifestacija, Ljubuški Karneval, održava se uvijek na posljednju nedjelju prije početka korizme. Ove godine, 25.Ljubuški Karneval održava se 19.veljače. Međunarodna karnevalska povorka kreće u 12,30h ispred OŠ Marka Marulića i ide...