Visit Ljubuski Logo

Poziv za sve iznajmljivače na području Grada Ljubuškog

Turistička zajednica Grada Ljubuškog poziva sve iznajmljivače na korištenje softwarea za prijavu i odjavu gostiju e-prijava koji smo osigurali za sve iznajmljivače na području Grada Ljubuškog s ciljem olakšanja i digitaliziranja cijelog procesa prijave i odjave turista u našoj destinaciji.

Budući da se veliki broj smještajnih jedinica oglašava u komercijalne, turističke svrhe na raznim web platformama a ne koristi digitalnu aplikaciju za prijavu i odjavu turista dužni smo ovim putem pozvati iznajmljivače da nam temeljem Zakona o turizmu ŽZH NN XXIV broj 20. od 30 kolovoza 2019. i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca prijave boravka turista koji koriste usluge noćenja u smještajnim objektima, te sadržaju i načinu vođenja evidencije o boravku turista u smještajnim objektima NN XXV broj 1. od 15. siječnja 2020. dostave potrebnu dokumentaciju kako bismo ih mogli uvesti u sustav elektronskog vođenja evidencije turista na području Grada Ljubuškog.

U procesu smo izrade registra prijavljenih smještajnih subjekata u sustavu koji ćemo objaviti pred sami početak turističke sezone kao i rezultate ostvarenih noćenja i dolazaka turista na kraju godine. Nadamo se da ćemo zajedno iz dana u dan svjedočiti sve boljim rezultatima i razvoju Ljubuškog kao prepoznatljive turističke destinacije.

Možete nas kontaktirati na mail info@visitljubuski.com ili na telefon 063152623.

Ljubuški Advent Night Run 2023 – 12.12. u 18.00h

Ljubuški Advent Night Run 2023 – 12.12. u 18.00h

I ove godine će ulice našeg grada, prigodno ukrašene i obasjane blagdanskim svjetlima, postati pozornica jedinstvenog sportsko-rekreativnog događaja - noćne utrke "Advent Night Run".   Trkačka staza, protežući se dužinom od 4,5 kilometara kroz samo srce grada, nudi ne...